Εικόνες - Πίνακες

Έργα RSS

H Κοίμηση της Θεοτόκου

H Κοίμηση της Θεοτόκου Η Κοίμηση της Θεοτόκου. Αγνώστου ζωγράφου

IC XC Ένθρονος

IC XC Ένθρονος IC XC Ένθρονος.Αγνώστου ζωγράφου

MHP ΘU Βρεφοκρατούσα

MHP ΘU Βρεφοκρατούσα Αυγοτέμπερα , χωρίς προετοιμασία. Έργο του Μερκουρίου

Η Αγία Βαρβάρα

Η Αγία Βαρβάρα Η Αγία Βαρβάρα. Έργο του Ν. Βραχάκη 1927

Η Ανάσταση του IC XC

Η Ανάσταση του IC XC Η Ανάσταση του IC XC.Αγνώστου ζωγράφου.

Η Έυρεση και η Ύξωση του Τιμίου Σταυρού

Η Έυρεση και η Ύξωση του Τιμίου Σταυρού Η Έυρεση και η Ύξωση του Τιμίου Σταυρού

Η Παναγία του Πάθους

Η Παναγία του Πάθους Η Παναγία του Πάθους. Αγνώστου ζωγράφου   

ΜΗΡ ΘΥ Ένθρονος με τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ...

ΜΗΡ ΘΥ Ένθρονος με τους Αρχαγγέλους  Μιχαήλ και Γαβριήλ. ΜΗΡ ΘΥ Ένθρονος με τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και με τους προφήτες Δαυίδ, Μωυσής, Ααρών, Σολομών

Σώμα Εσταυρωμένου IC XC, Αμφιπρόσωπο

Σώμα Εσταυρωμένου IC XC, Αμφιπρόσωπο Οι στρατιώται του ηγεμονος εστήριξαν όρθιον τον Σταυρόν. Ανύψωσαν επ' αυτού δια σχοινιών τον Κύριον. Έδεσαν επί του ξύλου τας χείρας και τους πόδας Του. Επήραν κατόπιν εις χείρας των τα καρφιά. Τοποθετούν το ένα επί της παλάμης της μιας χειρός του Κυρίου ...

Κάνουμε ποιοτική και προσεγμένη εργασία, ανθεκτική στο χρόνο, και που ταιριάζει με τον περιβάλλοντα χώρο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση 

31 Ιουλίου, 2017