Λουλούδια

Ιδιοκτήτης
Ιδιωτική Συλλογή
Θέμα
Λουλούδια
Διαστάσεις
90x43 cm
Υλικό
Υαλόμαζα - Κεραμικό
Λουλούδια
Φωτογραφίες (1)

Κάνουμε ποιοτική και προσεγμένη εργασία, ανθεκτική στο χρόνο, και που ταιριάζει με τον περιβάλλοντα χώρο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ

Τυχαία Εργασία 

Τελευταία Ενημέρωση 

31 Ιουλίου, 2017