Πρόσωπο

Ιδιοκτήτης
Ιδιωτική Συλλογή
Θέμα
Πρόςωπο
Διαστάσεις
50x70 cm
Υλικό
Πέτρα - Μάρμαρο - Γρανίτης
Τόπος
Έδρα μας
Χρονολογία
2013
Πρόσωπο
Φωτογραφίες (1)

Κάνουμε ποιοτική και προσεγμένη εργασία, ανθεκτική στο χρόνο, και που ταιριάζει με τον περιβάλλοντα χώρο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση 

31 Ιουλίου, 2017