Έργα

Ποτύριον

Ποτύριον Συντήρηση - Καθαρισμός του Ποτυρίου του Ιερού Ναού Αγ. ΕλευθερΙου Ατσιποπούλου Ρεθύμνου.

Πρόσωπο

Πρόσωπο Πρόσωπο

Κατηγορία:Ψηφιδωτά
 

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση τοιχογραφιών, ψηφιδωτών και εικόνων.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση 

12 Φεβρουαρίου, 2018