Έργα

Ποτύριον

Ποτύριον Συντήρηση - Καθαρισμός του Ποτυρίου του Ιερού Ναού Αγ. ΕλευθερΙου Ατσιποπούλου Ρεθύμνου.

Πρόσωπο

Πρόσωπο Πρόσωπο

Κατηγορία:Ψηφιδωτά

Κάνουμε ποιοτική και προσεγμένη εργασία, ανθεκτική στο χρόνο, και που ταιριάζει με τον περιβάλλοντα χώρο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση 

31 Ιουλίου, 2017