Έργα

MHP

MHP

Κατηγορία:

MHP

Κατηγορία:

MHP

Κατηγορία:

MHP

Κατηγορία:

MHP

MHP

Κατηγορία:

MHP

Κατηγορία:

MHP ΘU Βρεφοκρατούσα

MHP ΘU Βρεφοκρατούσα Αυγοτέμπερα , χωρίς προετοιμασία. Έργο του Μερκουρίου

MHP ΘΥ

MHP ΘΥ MHP ΘΥ Οδηγήτρια

 

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση τοιχογραφιών, ψηφιδωτών και εικόνων.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση 

31 Ιουλίου, 2017