Συντήρηση Εκκλησιαστικών Σκευών

Καθαρίζουμε εκκλησιαστικά σκεύη από χρυσό, ασήμι, μπρούτζο κλπ., όπως δισκοπότηρα, αρτοφόρια σταυρούς, κανδήλια, πολυέλαιους, μανουάλια κλπ. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με ιδιαίτερη φροντίδα, υπευθυνότητα και με σεβασμό στην ιερότητα των λειτουργικών αντικειμένων.

Παραλαμβάνουμε τα αντικείμενα για καθαρισμό ή για συντήρηση και εγγυόμαστε για την ασφαλή μεταφορά τους στο εργαστήριο μας και την επιστροφή στην ενορία σας , δωρεάν, με συνέπεια και υπευθυνότητα των εργασιών μας.

Όλες οι επεμβάσεις συνοδεύονται από φωτογραφική τεκμηρίωση, στο αρχικό, στο ενδιάμεσο και τελικό στάδιο. Όλα καταγράφονται σε δελτίο συντήρησης για την πλήρη κατανόηση και διαύγεια των διαδικασιών. Με το πέρας των εργασιών θα σας παραδοθούν γραπτός οι εργασίες που έγιναν και το φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακό δίσκο.

[Δείτε Συντήρηση Εκκλησιαστικών Σκευών]

 

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση τοιχογραφιών, ψηφιδωτών και εικόνων.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση 

12 Φεβρουαρίου, 2018